عکس/ این وانت قرار است جای نیسان آبی را بگیرد!

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65327682/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%2F-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%21