عکس / خودنمایی با آئودی 100 میلیاردی در کف تهران !!

منبع خبر: مجله دلگرم
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020229571183460352/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%21%21