فرار راننده خودروی قاچاق در سیریک، با رها کردن ماشین 10 میلیارد تومانی

منبع خبر: حادثه 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116913170462720/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116913170462720/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
بخوانید:  کارشکنی در ثبت نام طرح بزرگ فروش بدون قرعه کشی ایران خودرو و سایپا