فرصت دوباره پلیس برای ترخیص خودروها و موتورسیکلت های رسوبی

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020252315278116864/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C