فرق قیمت کارخانه ای و بازار آزاد کوییک، از زمین تا آسمان است

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020134637462534144/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86