فرمانده انتظامی کل کشور دستور ویژه داد / پیگیری پرونده مرگ دختر 12 اهل شهر بستک هرمزگان در جریان تیراندازی پلیس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66170800/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87