فروش فوری ویژه ایران خودرو/ هزار دستگاه 207 به قیمت 187میلیون/ زمان و شرایط

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65709177/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-187%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%2Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65709177/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-187%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%2F