فروش ویژه 900 خودرو هایما از فردا در بورس/ قیمت و نحوه ثبت سفارش

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65803283/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65803283/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88