فوری/ ثبت نام فروش ایران خودرو 1 روز تمدید شد

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66327230/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  بازار خودروهای وارداتی با این خبر زیر و رو می شود | معاون