فیات به دنیای خودروهای کراس اور الکتریکی وارد می شود

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020412657608054784/%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  نقش حمل و نقل در پشتیبانی از تولید ذوب آهن اصفهان | ـیدن 26