فیلم | انتقاد شدید جانشین پلیس راهور به کیفیت خودروسازی

انتقاد جانشین رئیس پلیس راهور به کیفیت خودرو سازی در برنامه صدا و سیما: جلوی ساینا یک S گذاشته و استاندارد گرفته اند. جدیدا رسم شده یک پلاس جلوی هر مدل می‌گذارند و هزینه گزاف می‌گیرند

انتهای پیام


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65595070/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C