فیلم/ لحظه تلخ سکته راننده پشت فرمان خودرو

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65609170/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%2F-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  قتل پسر مشهدی بخاطر مزاحمت برای دختر نوجوان