قربانیان از جنایت های یاغی پرده بر می دارند/ از سرقت به عنف نوامیس تا عضویت در یک باند مسلحانه +فیلم

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65593579/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%2F-%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65593579/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%2F-%D8%A7%D8%B2