قرعه کشی محصولات ایران خودرو ؛ امروز

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66771669/%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%E2%80%8E-%E2%80%8E%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66771669/%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%E2%80%8E-%E2%80%8E%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2