قیمت این خودرو شبیه تیبا شد

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66635365/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66635365/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AF