قیمت خودروهای داخلی در بازار اعلام شد + لیست 31 فروردین 1402

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020207024615258112/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020207024615258112/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86