قیمت خودرو ترمز برید/ آخرین قیمت خودرو ها در 8 آذر

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65823391/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

بخوانید:  فروش فوق العاده خودرو مشروط شد