قیمت خودرو در بازار 8 آبان 1401/ قیمت پراید و تیبا اعلام شد

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65452444/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1401%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65452444/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1401%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7