قیمت خودرو پراید صفر به چقدر رسید؟ +جدول قیمت

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020130441746610176/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020130441746610176/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
بخوانید:  کیا نیرو «برنده برتر» در جوایز خودروی سال زنان جهان در سال 2023 است.