قیمت خودرو پنج شنبه 13 بهمن/ افزایش قیمت 5 خودروی پرطرفدار +پیش بینی بازار تا پایان سال

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66663344/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%2B%D9%BE%DB%8C%D8%B4منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66663344/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%2B%D9%BE%DB%8C%D8%B4
بخوانید:  ثبت نام فروش فوری ایران خودرو 1402+ لینک و نحوه ثبت نام خودرو های ایران خودرو