قیمت روز خودروهای داخلی جمعه 15 مهر/ پژو پرواز کرد!

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65225772/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%2F-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65225772/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%2F-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21