قیمت روز خودرو 2 خرداد 1402

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020307537247748096/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020307537247748096/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF