قیمت نهایی و تحویل خودروها مشخص شد

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020117491842736128/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  شرایط ثبت نام برای طرح اسقاط خودرو در سامانه یکپارچه