قیمت های جدید شورای رقابت برای بازار خودرو

منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020456474708379648/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  تک نرخی شدن خودرو با استمرار عرضه‌ها در بورس کالا