قیمت پراید سر به فلک کشید | قیمت سمند و پژو و رانا ریخت (عکس)

منبع خبر: گل کوچیک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66577088/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66577088/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88
بخوانید:  30 هزار خودرو در گمرک بم دپو شده است | استاندار کرمان از دپو