قیمت گذاری دستوری مشکلات متعددی برای 2 خودروساز بزرگ کشور ایجاد کرده است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66484908/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66484908/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF
بخوانید:  درس‌های استراتژیک از توافقنامه تعدیل نوسانات قیمت خودروهای برقی در چین