لحظه ای که دنا پلاس در پمپ بنزین آتش گرفت+فیلم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66150275/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85