لیست شانس برنده شدن خودرو

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66781855/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66781855/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
بخوانید:  حواله های کثیف به فوتبالیست های ایرانی که در قطر زنگ تفریح بودند!​