لیست قیمت برخی از روغن موتور‌های خودرو

فهرست قیمت برخی از انواع روغن موتور موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا قیمت (تومان)
بهران روغن موتور چهار لیتری بهران- سوپر پیشتاز 40-10-نیمه سنتتیک ۳۷۴۰۰۰
روغن موتور اسپیدی سوپر پاور 4لیتری SL 10W40 ۳۹۵۰۰۰
روغن موتور خودرو کاسترول مدل Magnatec ظرفیت 4 لیتری 10W40 ۶۲۰,۰۰۰
روغن موتور بهران سوپر پیشتاز ۳۷۴۰۰۰
روغن موتور خودرو ایرانول ریسینگ، چهار لیتری SL 10W40 ۳۸۰۰۰۰
روغن موتور خودرو بهتام روانکار مدل 10W40 Quantic حجم 4 لیتر ۴۳۵۰۰۰
روغن موتور خودرو ایرانول مدل Racing حجم 5 لیتر ۳۸۷۰۰۰
روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Super Power 20W-50 ظرفیت 4 لیتر ۳۳۰۰۰۰
روغن موتور خودرو اسپیدی مدل Power 10W-40 ظرفیت 4 لیتر 310000

لیست قیمت برخی از روغن موتور‌های خودرو


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65542405/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88