ماجرای آتش گرفتن یک خودرو در قرچک چه بود؟/ وقتی بسیجیان ناجی یک اغتشاشگر شدند

دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65552505/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F%2F-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C