ماجرای مرگ کودک اصفهانی در پی شلیک پلیس به یک خودرو چیست؟

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011252931984740352/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9