ماشین جدید ایران خودرو چیست؟ + عکس

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66388412/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66388412/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
بخوانید:  برخورد 11 خودرو در تصادف زنجیره ای مهدیشهر | رییس اورژانس