مجلس بر واردات خودرو مصر است/ اجحاف خودروسازان باید روزی خاتمه یابد

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65528115/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C