مجلس در حوزه صنعت به دیوار بتنی خورد| عملکرد وزارت صمت در جهت تامین منافع مافیای صنعت کشور!

سیاهکلی تاکید کرد: بنده به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از این کمیسیون انتظار دارم که در زمینه نظارت بر حوزه صنعت کمی فعال تر ظاهر شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه ما با حوزه صنعت مماشات می کنیم و این مسئله ایرادات زیادی دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در زمینه سرنوشت استیضاح وزیر صمت بیان کرد: اگر دولت به وعده خود در زمینه تفکیک این وزارتخانه عمل نکند،استیضاح فاطمی امین به جریان خواهد افتاد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: متاسفانه همه کارهایی که وزیر صمت در زمینه خودرو انجام می دهد برای گران کردن خودروی ایرانی است. وزیر صمت خواسته و یا ناخواسته در مسیر مافیای شکل گرفته در وزارت صمت حرکت می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65270099/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%26%23124%3B-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA

سیاهکلی با اشاره به سرنوشت واردات خودرو بیان کرد: با روش فعلی نه تنها اتفاق خاصی در زمینه واردات خودرو رخ نخواهد داد که همین خودروهای ایرانی هم ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان گرانتر عرضه خواهند شد.

لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با بیان اینکه مجلس و دولت در زمینه مدیریت امور صنعتی کشور موفقیت آنچنانی نداشته اند، گفت: متاسفانه مجلس در حوزه صنعت همواره به دیوار بتنی برخورد می کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استیضاح وزیر صمت متوقف نشده و عقب نرفته است و این استیضاح وجود دارد.

وی تاکید کرد: نه تنها رفتار و عملکرد وزیر صمت درباره اشکالات این وزارتخانه تغییر نکرده که وی در مواضع نادرست خود سرسخت تر هم شده است.

بخوانید:  غول هزار اسب بخاری چینی/ عکس و مشخصات

وی تاکید کرد: به واقع نظارت بر حوزه صنعت از سوی مجلس بسیار ضعیف است این در حالی است که این بخش یک بخش پیشران است.