مراجعه 970 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی تهران

منبع خبر: یکتا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66154936/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66154936/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
بخوانید:  ثبت نام فروش فوری ایران خودرو 1402+ لینک و نحوه ثبت نام خودرو های ایران خودرو