مراکز اسقاط مکلفند ارزش لاشه خودرو فرسوده را به مالکان پرداخت کنند / مراکز متخلف از طرح جایگزینی حذف می‌شوند

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: مراکز اسقاط مکلفند پس از اسقاط خودرو متقاضیان، ارزش لاشه خودرو فرسوده را به حساب مالکان خودروهای فرسوده واریز کنند.

حیدری تاکید کرد: ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در صورت بروز این تخلف، ضمن برخورد با مراکز اسقاط متخلف، آنها را از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده حذف می‌کنند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245008/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

به گزارش اخبار خودرو ، محمد حیدری پاشاکی افرود: متقاضیانی که در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت کرده و در قرعه‌کشی شرکت‌های خودروساز برنده شده‌اند باید به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir مراجعه کنند. وی گفت: این دسته از متقاضیان پس از ثبت‌نام در سایت مذکور و انتخاب مرکز اسقاط مورد نظرشان باید به همراه خودرو و مدارک مربوطه به مرکز اسقاط انتخاب شده برای تحویل و اسقاط خودرو خود مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مرکز اسقاط از پرداخت وجه لاشه خودرو به مالک خودرو فرسوده خودداری کند تخلف بوده و مالکان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ طرح شکایت کنند.

بخوانید:  لیست خودرو های بدون قرعه کشی پیش فروش ایران خودرو و سایپا در اسفند 1401