مرد قصاب جوان 26 ساله را سلاخی کرد +تصاویر وحشتناک

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66968142/%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%2B%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66968142/%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%2B%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9
بخوانید:  30 هزار خودرو در گمرک بم دپو شده است | استاندار کرمان از دپو