مرگ هولناک راننده پژو در بزرگراه لشگری

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020340701371469824/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C