مرگ کیف قاپ خشن در تصادف با خودروی زن مالباخته

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66532619/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%BE-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66532619/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%BE-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87