«مستر بین» پشت فرمان «یاریس H2»


روان آتکینسون که با نام «مستر بین» شناخته می‌شود، در فستیوال سرعت گودوود ۲۰۲۳ حمایت خود از سوخت‌های جایگزین را اعلام کرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245358/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-H2