مشخصات تارا توربوشارژ و دنا پلاس توربو دوگانه سوز

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102374824873984/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2

بخوانید:  شرط جدید خودرو برای ورود به بورس