معاینه فنی خودروهای سبک با 50 درصد تخفیف در اردبیل انجام می شود

وی ادامه داد: چهارشنبه روز هوای پاک، تولید دانش بنیان و اشتغال سبز، پنجشنبه روز هوای پاک، مشارکت و مسؤلیت اجتماعی و جمعه نیز روز هوای پاک، آموزش، فرهنگ سازی و


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66457000/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

قاسم پور با اشاره به عناوین روزهای هفته هوای پاک بیان کرد: شنبه روز هوای پاک، قانون و دستاوردها، یکشنبه هوای پاک، حمل و نقل عمومی، دوشنبه هوای پاک، سلامت و بهداشت عمومی و سه شنبه روز هوای پاک، نظام مدیریت سبز شهرداری ها نام گذاری شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه حدود 70 تا 80 درصد آلودگی هوا در کشور توسط وسایط نقلیه و خودروها ایجاد می شود، انجام به موقع معاینه فنی خودرو یکی از عوامل مهم در مدیریت منابع آلاینده هوا است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: معاینه فنی خودروهای سبک براساس هماهنگی های صورت گرفته به مناسبت هفته هوای پاک با 50 درصد تخفیف انجام می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه شعار امسال هفته پاک تحقق هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی است، ادامه داد: امیدواریم رانندگان با مراجعه به موقع به مراکز معاینه فنی ضمن اطمینان از بی نقص بودن خودرو در کاهش آلودگی هوا هم سهیم باشند.

– حسن قاسم پور در گفت وگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: معاینه فنی خودروهای سبک براساس هماهنگی های صورت گرفته به مناسبت هفته هوای پاک با 50 درصد تخفیف انجام می شود.