میزان فاصله قیمت خودروهای بورسی با بازار آزاد

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66559143/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66559143/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
بخوانید:  ویدئو| احمدی نژاد: یک روزی گفتم آقا این پراید کیلویی چند؟/ با قیمت خودرو ملت را تحقیر می کنید