نابودی تجهیزات ارتش اوکراین توسط این پهپاد مرگبار روسی! / عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020170798950633472/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%21-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

بخوانید:  شیب تند کاهش قیمت ها در بازار خودرو