نابود کردن 10 خودرو در روز روشن بخاطر جواب رد به درخواست ازدواج!

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020125140698095616/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87

بخوانید:  کشف محموله 444 کیلویی تریاک در مسیر تربت جام به مشهد | فرمانده