ناتراز شدن مصرف و تولید بنزین

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020314507533985792/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86

بخوانید:  دو خودروی ایران به ونزوئلا می رود