نخستین خودروهای هایما 8S به مزایده می رود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66276259/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

بخوانید:  اعلام تاریخ دقیق آزاد شدن مبلغ حساب وکالتی متقاضیان خودرو