نماینده افشاگر ماجرای شاسی بلندها: هر مال ناحقی که گرفته شده باشد باید برگردد

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203332603199488/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%3A-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

بخوانید:  از 8 خودرو بنجلی که قرار است وارد کشور شوند رونمایی شد!