نمایندگانی که با سیصد وام ده میلیون تومانی دهانشان بسته می‌شود!/ مدیر شستا گفت عجیبه شما از ما چیزی نمی‌خواهید؟

برخی از همان ابتدا دنبال مسئول شدن یا مسئول کردن افراد در دولت بوده‌اند!

طرف تو عمرش وزیر ندیده، معاون وزیر ندیده، اینو میبری پیش وزیر… چیز میشه.


برخی نمایندگان با سیصد وام ده میلیون تومانی دهنش بسته می شود. چند حواله خودرو می دهند دهنش بسته می شود. چند سفر خارجی می فرستند دهنش بسته می شود.

در بازدید ازشستا مدیر شستا گفت عجیبه شما از ما چیزی نمی خواهید؟ نماینده قبل شما این لیست را خواسته بود.

برخی نمی‌دانند به چه طرحی رای داده‌اند! برخی نمایندگان به شوخی می گویند ما شب اخبار را نگاه می کنیم می فهمیم به چه رای داده ایم.

نماینده سایپا و ایران‌خودرو دو نماینده دارند آزادانه در مجلس هر روز حضور دارد. اینها اجازه می دهند در مورد مافیای خودرو سخنی گفته شود؟

نماینده ای در مجلس می آید که در هیچ چیزی هیچ تخصصی ندارد. آدم کاملا معمولی است.

نماینده در شان خودش نمی‌داند تلفن جواب دهد!

به گزارش مینی بان، روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس، در کلیپی می گوید:

نماینده مسائل را از نگاه ملی نمی شناسد، که خیلی مشهود داست.

منبع: اعتمادآنلاینمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65542374/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87

برخی [از نمایندگان] معتقدند نماینده کارمند مجلس است!

بخوانید:  هشدار؛ به این استان سفر نکنید/جاده ها قفل شد!