نیمی از خودروهای طرح یکپارچه برای مادران است | ­سخنگوی وزارت

­سخنگوی وزارت صمت گفت نصف خودروهای عرضه شده در طرح فروش یکپارچه، به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص دارد و سهمیه ای برای خودروهای فرسوده در این طرح در نظر گرفته نشده است.

قالیباف بیان کرد: به طور مثال، اگر ایران خودرو در فروردین سال آینده 60 هزار دستگاه تولید کند, 30 هزار دستگاه در قالب طرح جوانی جمعیت برای مادران مشمول، نوبت دهی می شود بنابراین مادران مشمول، سریعتر به خودرو دست پیدا می کنند و 30 هزار خودروی دیگر هم برای افراد عادی نوبت دهی خواهد شد به این ترتیب طرح جوانی جمعیت کاملا در عرضه های طرح یکپارچه خودرو رعایت می شود.

سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: طبق قانون، خودروهای فرسوده در طرح یکپارچه عرضه خودرو سهمیه ای ندارند بنابراین در این طرح، برای جایگزینی خودروی فرسوده، سهمیه ای وجود ندارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011229331832924160/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA – جی پلاس، امید قالیباف افزود: طبق قانون، وزارت صمت 50 درصد از خودروهای عرضه شده در طرح فروش یکپارچه را به مادران مشمول و 50 درصد را به متقاضیان عادی اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه متقاضیان در این طرح به دو صورت (مادران مشمول و افراد عادی) می توانند ثبت نام کنند، افزود: در این طرح، نوبت دهی هم به دو شکل است یعنی گروه مادرانی که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند جدا نوبت دهی می شوند و متقاضیان عادی هم جداگانه نوبت دهی خواهند شد.

بخوانید:  واکنش سازمان حمل و نقل فرانسه به پخش تلاوت قرآن در اتوبوس